Varför heter vi Togo?

Togo Danielsson
Togo Danielsson föddes i september 1904 när rysk-japanska kriget rasade. Togo’s föräldrar bestämde sig för att döpa honom efter den vinnande sidan. Till sjöss drabbade de bägge ländernas flottor samman vid Tsushima. Där möttes amiral Heihachiro Togo och vice amiral Zinovy Petrovich Rozhdestevensky. Amiral Togo utraderade hela den ryska östersjöflottan vilket gav eko i hela världen inte minst här hemma i Sverige.  Togo fick sitt namn och det bärs än idag av Togo’s barnbarn och barnbarnsbarn.  Vi är stolta över vårt ”japanska” arv och den märkliga tillblivelsen av företagetsnamnet.  Vi säger kort och gott ”Togo” när vi pratar om vår verksamhet.
Heihachiro Togo  Mikasa Admiral-Togo-Heihachiro

Nedan finns en text från Militär Historia nr 9/2010, där kan man läsa om amiral Togo och slaget vid Tsushima samt en länk till mer faktaspäckad information på Wikipedia.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Tsushima


Amiralen Heihachiro Togo vann sin ryktbarhet genom att i stort sett utradera den ryska Östersjöflottan i slaget vid Tsushima 1905. Han var en tystlåten och principfast ledare och hyllades som Japans svar på Nelson.

Text: Johan Lupander
Från Militär Historia nr 9/2010

Den 27 maj 1905 stod det avgörande slaget vid Tsushima. Togo manövrerade ut den ryska flottan och utsatte den för en förödande eld genom att på optimalt skotthåll och med vinden i ryggen två gånger ”korsa ryssarnas T”, det vill säga kunna beskjuta dem med fulla bredsidor utan att ryssarna kunde skjuta tillbaka med mer än förliga kanontornet på fartygskolonnernas tätfartyg. Den ryska flottan skingrades i förvirring och ett antal av dess fartyg sänktes under slagets första timmar. Mörkrets inbrott förhindrade den ryska flottans totala utplåning.

Togo förblev sitt vanliga orubbliga jag under slaget, inte minst genom att avvisa uppmaningar att leda striden från flaggskeppet Mikasas bepansrade stridsledningstorn. Det gjorde ingen skillnad att splitter från en rysk 30-centimetersgranat sårade femton man omkring honom.

Under de följande dagarna kunde den japanska flottan jaga i fatt nästa alla återstående fartyg ur den ryska eskadern. Endast två jagare och ett depåfartyg nådde Vladivostok. De övriga sänktes, erövrades eller sökte skydd i neutral hamn. Slaget vid Tsushima representerar därför den mest kompletta sjömilitära seger historien känner. Från nästan alla stora historiska sjöslag har inte oväsentliga delar av förlorarens styrkor ändå lyckats undkomma – från slaget vid Trafalgar 1805 återvände till exempel nästan hälften av de deltagande franska och spanska fartygen. Just segerns fullständighet kom att utgöra grunden för amiral Togos stora anseende även internationellt. Bland de utmärkelser han erhöll från främmande länder var kanske den mest anmärkningsvärda den brittiska ”Order of Merit”, normalt förbehållen särskilt förtjänta samväldesmedborgare.

Togos rykte som sjöhjälte efter Tsushima är befogat. Han bedömde korrekt att ryssarna skulle försöka skicka förstärkningar till Stilla havet och utnyttjade tiden till förberedelser. Genom valet av bas i Korea hamnade han i ett idealiskt läge rakt i vägen för ryssarna. Till skillnad från den ryske amiralen som inte delgav sina underlydande chefer sin stridsplan såg Togo till att hans chefer var väl insatta i den japanska stridsplanen. Sammantaget var den japanska segern till stor del Togos förtjänst.

Togos slutbefattning i aktiv tjänst blev marinchefsskapet 1905–09. Uppdraget var ingen sinekur – det gällde att ställa om flottan från krigs- till fredsfot och samtidigt modernisera den för att hålla jämna steg med utvecklingen i Europa.

 

Kommentarer inaktiverade.