Togo’s historia

Bolaget grundades av Togo Danielsson som började bygga fl erfamiljshus i eget namn 1937. Han byggde företrädelsevis i Stockholms förorter på 100-talet adresser. I slutet på 1960-talet startades Togo Danielsson Byggnads AB som Bo Danielsson blev VD för. I detta bolag byggdes ett antal fastigheter i början av 1970-talet men verksamheten blev mer förvaltning och mindre bygg. År 2001 blev Jonas Danielsson ny VD för Togo där har han fortsatt att driva bolaget med inriktning på förvaltning. Fastighetsutveckling har bedrivits i ett antal projekt av varierande storlek bl.a. Vegastaden i Haninge kommun.

Läs Bosses och Togo’s berättelser om sina yrkesverksamma år i  Murmestarnas årsskrifter.

Bosse historia

Togo’s historia

 

 

Kommentarer inaktiverade.