Vega växer

Vega växer sakta men säkert fram. Stationsområdet har påbörjats och det sprängs och grundläggs för fullt. Bostäder och daghem börjar komma på plats. SMÅA har etablerat sig i områdets södra del, dom kallar sin del för Vega Lodge och har markerat sin närvaro med en försäljningsbod informationstavlar och flaggor. Ur och Skur dagiset…

Läs mer

Exploateringsavtal DP4

Nu har vi återupptagit förhandlingar med Haninge Kommun om ett exploateringsavtal inför att detaplan 4 skall upp för beslut i juni. Vi håller tummarna för att dp4 kan vara färdig efter sommaren.

Läs mer

Tänkespråket

Strax innan sommaren blev kv. Tänkespråket 3 vid Höglandstorget i Bromma färdigt för inflyttning. Efter mycket noggrann, grundlig och väl utförd entreprenad (Tack till Engqvist Bygg) så var det äntligen klart för inflyttning. Vi har utökat antalet hyresrätter från 3 till 7. Detta är en ny fastighet i familjens bestånd,…

Läs mer

Vårt kontor

Alviksvägen 94, Skogsblomman när trädgårdsstaden i Bromma just börjat att byggas ut. Bilden togs 1918 då kontoret var konditori Wilhelmsro.  Fascinerande bild med Borrberget som tornar upp sig i bakgrundenoch T-Forden på den grusade vägen där passageraren gått in för att köpa kaffebröd i konditoriet.

Läs mer