Kontakt

Togo kommer att spara de personuppgifter du lämnar under den tid ditt ärende pågår för att kunna ge dig den bästa service. Anlitar vi en entreprenör för att utföra uppdraget kommer uppgifterna att lämnas ut till denne. Uppgifterna i ärendet kan komma att lämnas även till vår klient i statistiksyfte. Du har alltid rätt att få ett utdrag över vilka personuppgifter vi har om dig och få uppgifterna rättade vid behov eller borttagna.

Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Mårten Danielsson

Arkitekt MSA, Chalmers A
marten.danielsson@togo.se
+46 (0)70 7698418

Jonas Danielsson

Civilingenjör, KTH V
jonas.danielsson@togo.se
+46 (0)73 3902181

Kommentarer inaktiverade.